مطالب توسط wordmsd

کاربرد سنسورهای دمای محیطی در دیتاسنترها

کاربرد سنسورهای دمای محیطی در دیتاسنترها  سنسورهای دمای محیط می توانند به شما کمک کنند عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و جریان هوا را در مرکز داده خود پیگیری کنید تا بتوانید از خرابی های احتمالی جلوگیری کنید. تغییر دمای محیط در مرکز داده می تواند منجر به خرابی ناشی از گرمای بیش از حد، […]