نوشته‌ها

سنسور دماو رطوبت (Temperature/Humidity)

سنسور دماو رطوبت (Temperature/Humidity)

سنسور دماو رطوبت (Temperature/Humidity)

توضیحات

این سنسور با دقت بسیار بالایی دما و رطوبت محیط را اندازه گیری میکند . بازه اندازه گیری دما از 20- تا 80+ سانتی گراد می باشد و اندازه گیری دما با دقت 0.5 درجه سانتی گراد و اندازه گیری رطوبت با دقت 0.1% درصد .

کاتالوگ

 

 

سنسور دماو رطوبت (Temperature/Humidity)